» بازدید : 75 » دسته بندی : تصاویر گوناگون،

سلام دوستاي خوبم

امروز يك بچه فيل كارتوني رو با هم گام به گام مي كشيم

اول دو دايره مي كشيم براي سر و بدن

مرحله دوم با شكل هاي هنمدسي جاهاي پا رو مشخص مي كنيم

در مرحله سوم سعي مي كنيم گوش و حالت هاي بدن رو مشخص كنيم

در مرحله چهارم صورت و دم و خرطوم رو مي كشيم

 

در مرحله پنجم جزئيات رو كامل مي كشيم و نقاشي تمام و آماده رنگ آميزي مي شود

 ----------------------------------------------------------------------------